Bao da Laptop

GIPSY nhận may:

  • Theo kích thước của máy tính
  • Tất cả các dòng máy tính của Macbook, Asus, Acer, HP, Samsung, LG, DELL,…
  • Chọn màu da theo yêu cầu
  • Nhận may theo mẫu yêu cầu
  • Liên hệ để tư vấn và nhận báo giá ngay